GetManifestCompletedEventArgs.SupportUri Özellik

Tanım

Kullanıcıların uygulama için ürün desteğini edinmek üzere ziyaret edebileceği bir Web sayfasının konumunu alır ClickOnceClickOnce .Gets the location of a Web page users can visit to obtain product support for the ClickOnceClickOnce application.

public:
 property Uri ^ SupportUri { Uri ^ get(); };
public Uri SupportUri { get; }
member this.SupportUri : Uri
Public ReadOnly Property SupportUri As Uri

Özellik Değeri

Uri

UriDağıtım bildiriminin < Açıklama > etiketinin SupportUrl özniteliğinde bulunan değeri içeren bir.A Uri containing the value found in the supportUrl attribute of the deployment manifest's <description> tag. Daha fazla bilgi için bkz. ClickOnce dağıtım bildirimi.For more information, see ClickOnce Deployment Manifest.

Şunlara uygulanır