EventLogConfiguration.LogIsolation Özellik

Tanım

EventLogIsolationOlay günlüğünün bir uygulama, sistem veya özel olay günlüğü olup olmadığını belirten bir değer alır.Gets an EventLogIsolation value that specifies whether the event log is an application, system, or custom event log.

public:
 property System::Diagnostics::Eventing::Reader::EventLogIsolation LogIsolation { System::Diagnostics::Eventing::Reader::EventLogIsolation get(); };
public System.Diagnostics.Eventing.Reader.EventLogIsolation LogIsolation { get; }
member this.LogIsolation : System.Diagnostics.Eventing.Reader.EventLogIsolation
Public ReadOnly Property LogIsolation As EventLogIsolation

Özellik Değeri

EventLogIsolation

Sabit listesi değerlerinden biri.One of the enumeration values.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.