ProcessStartInfo.Domain Özellik

Tanım

İşlem başlatılırken kullanılacak etki alanını tanımlayan bir değeri alır veya ayarlar.Gets or sets a value that identifies the domain to use when starting the process. Bu değer nullise, UserName özelliğinin UPN biçiminde belirtilmesi gerekir.If this value is null, the UserName property must be specified in UPN format.

public:
 property System::String ^ Domain { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Domain { get; set; }
member this.Domain : string with get, set
Public Property Domain As String

Özellik Değeri

İşlem başlatılırken kullanılacak Active Directory etki alanı.The Active Directory domain to use when starting the process. Bu değer nullise, UserName özelliğinin UPN biçiminde belirtilmesi gerekir.If this value is null, the UserName property must be specified in UPN format.

Açıklamalar

Bu özellik öncelikle Active Directory kullanan kurumsal ortamlarda kullanıcılara ilgilenir.This property is primarily of interest to users within enterprise environments that use Active Directory.

Şunlara uygulanır