EventSource.EventData.Size Özellik

Tanım

Yeni aşırı yüklemede yük öğelerinin sayısını alır veya ayarlar WriteEvent .Gets or sets the number of payload items in the new WriteEvent overload.

public:
 property int Size { int get(); void set(int value); };
public int Size { get; set; }
member this.Size : int with get, set
Public Property Size As Integer

Özellik Değeri

Int32

Yeni aşırı yüklemede yük öğelerinin sayısı.The number of payload items in the new overload.

Şunlara uygulanır