PrincipalContext.ContextType Özellik

Tanım

Asıl bağlam için depo türünü belirten bağlam türünü alır.Gets the context type that specifies the type of store for the principal context.

public:
 property System::DirectoryServices::AccountManagement::ContextType ContextType { System::DirectoryServices::AccountManagement::ContextType get(); };
public System.DirectoryServices.AccountManagement.ContextType ContextType { get; }
member this.ContextType : System.DirectoryServices.AccountManagement.ContextType
Public ReadOnly Property ContextType As ContextType

Özellik Değeri

ContextType

ContextTypeBağlanılacak hedefin türünü belirten bir numaralandırma değeri.A ContextType enumeration value specifying the type of target to connect to.

Açıklamalar

Bu özellik, uygulama doğrudan asıl bağlamı oluşturmaz ve bağlam türünü belirtmezse kullanılır.This property is used when the application does not directly create the principal context and specify the context type. Örneğin, uygulama Grup üyeliğini numaralandırır, bu özellik, sorumlunun ait olduğu deponun türünü belirlemede kullanılabilir.For example, when the application enumerates group membership, this property can be used to determine the type of store to which the principal belongs.

Şunlara uygulanır