ResultPropertyCollection.Values Özellik

Tanım

Bu koleksiyondaki özelliklerin değerlerini alır.Gets the values of the properties in this collection.

public:
 property System::Collections::ICollection ^ Values { System::Collections::ICollection ^ get(); };
public System.Collections.ICollection Values { get; }
member this.Values : System.Collections.ICollection
Public ReadOnly Property Values As ICollection

Özellik Değeri

ICollection

ICollectionBu koleksiyondaki özelliklerin değerlerini içeren bir.An ICollection that contains the values of the properties in this collection.

Şunlara uygulanır