Double.PositiveInfinity Alan

Tanım

Pozitif sonsuzu temsil eder.Represents positive infinity. Bu alan sabittir.This field is constant.

public: double PositiveInfinity = Infinity;
public const double PositiveInfinity = Infinity;
val mutable PositiveInfinity : double
Public Const PositiveInfinity As Double  = Infinity

Alan Değeri

Double

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, aşağıdakilerin kullanımını göstermektedir PositiveInfinity :The following code example illustrates the use of PositiveInfinity:

// This will equal Infinity.
Console::WriteLine( "PositiveInfinity plus 10.0 equals {0}.", (Double::PositiveInfinity + 10.0) );
// This will equal Infinity.
Console.WriteLine("PositiveInfinity plus 10.0 equals {0}.", (Double.PositiveInfinity + 10.0).ToString());
' This will equal Infinity.
Console.WriteLine("PositiveInfinity plus 10.0 equals " + (Double.PositiveInfinity + 10).ToString() + ".")

Açıklamalar

Bu sabitin değeri, pozitif bir sayının sıfıra bölünme sonucudur.The value of this constant is the result of dividing a positive number by zero.

Bu sabit, bir işlemin sonucu daha büyükse döndürülür Double.MaxValue .This constant is returned when the result of an operation is greater than Double.MaxValue.

IsPositiveInfinityDeğerin pozitif sonsuz olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini anlamak için kullanın.Use IsPositiveInfinity to determine whether a value evaluates to positive infinity.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.