Double.IConvertible.ToInt64(IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz ToInt64(IFormatProvider) ..For a description of this member, see ToInt64(IFormatProvider).

 virtual long System.IConvertible.ToInt64(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt64;
long IConvertible.ToInt64 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToInt64 : IFormatProvider -> int64
override this.System.IConvertible.ToInt64 : IFormatProvider -> int64
Function ToInt64 (provider As IFormatProvider) As Long Implements IConvertible.ToInt64

Parametreler

provider
IFormatProvider

Bu parametre yoksayıldı.This parameter is ignored.

Döndürülenler

Int64

Geçerli örneğin değerine dönüştürülmüş değeri Int64 .The value of the current instance, converted to an Int64.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca Double örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IConvertible .It can be used only when the Double instance is cast to an IConvertible interface. Önerilen alternatif, yöntemini çağırkullanmaktır Convert.ToInt64(Double) .The recommended alternative is to call the Convert.ToInt64(Double) method.

Şunlara uygulanır