GraphicsPath.IsOutlineVisible Yöntem

Tanım

Belirtilen noktanın (altında), belirtilen ile çizildiğinde bunun ana hattı içinde olup olmadığını gösterir GraphicsPath Pen .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen.

Aşırı Yüklemeler

IsOutlineVisible(Point, Pen)

Belirtilen noktanın (altında), belirtilen ile çizildiğinde bunun ana hattı içinde olup olmadığını gösterir GraphicsPath Pen .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen.

IsOutlineVisible(PointF, Pen)

Belirtilen noktanın (altında), belirtilen ile çizildiğinde bunun ana hattı içinde olup olmadığını gösterir GraphicsPath Pen .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen.

IsOutlineVisible(Point, Pen, Graphics)

Belirtilen noktanın, belirtilen ve ile çizildiğinde belirtilen ana hat içinde (altında) dahil edilip edilmeyeceğini gösterir GraphicsPath Pen Graphics .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen and using the specified Graphics.

IsOutlineVisible(PointF, Pen, Graphics)

Belirtilen noktanın, belirtilen ve ile çizildiğinde belirtilen ana hat içinde (altında) dahil edilip edilmeyeceğini gösterir GraphicsPath Pen Graphics .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen and using the specified Graphics.

IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen)

Belirtilen noktanın (altında), belirtilen ile çizildiğinde bunun ana hattı içinde olup olmadığını gösterir GraphicsPath Pen .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen.

IsOutlineVisible(Single, Single, Pen)

Belirtilen noktanın (altında), belirtilen ile çizildiğinde bunun ana hattı içinde olup olmadığını gösterir GraphicsPath Pen .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen.

IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics)

Belirtilen noktanın, belirtilen ve ile çizildiğinde belirtilen ana hat içinde (altında) dahil edilip edilmeyeceğini gösterir GraphicsPath Pen Graphics .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen and using the specified Graphics.

IsOutlineVisible(Single, Single, Pen, Graphics)

Belirtilen noktanın, belirtilen ve ile çizildiğinde belirtilen ana hat içinde (altında) dahil edilip edilmeyeceğini gösterir GraphicsPath Pen Graphics .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen and using the specified Graphics.

IsOutlineVisible(Point, Pen)

Belirtilen noktanın (altında), belirtilen ile çizildiğinde bunun ana hattı içinde olup olmadığını gösterir GraphicsPath Pen .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen.

public:
 bool IsOutlineVisible(System::Drawing::Point point, System::Drawing::Pen ^ pen);
public bool IsOutlineVisible (System.Drawing.Point point, System.Drawing.Pen pen);
member this.IsOutlineVisible : System.Drawing.Point * System.Drawing.Pen -> bool
Public Function IsOutlineVisible (point As Point, pen As Pen) As Boolean

Parametreler

point
Point

PointSınanacak konumu belirten bir.A Point that specifies the location to test.

pen
Pen

PenTest edilecek.The Pen to test.

Döndürülenler

Boolean

Bu yöntem true , belirtilen noktanın, belirtilen ile çizildiğinde bu ana hat içinde yer alıyorsa GraphicsPath Pen , aksi takdirde, döndürür false .This method returns true if the specified point is contained within the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen; otherwise, false.

Örnekler

Örnek için bkz. IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics)For an example, see IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics).

Açıklamalar

Bu yöntem, belirli bir yolun ana hattının belirtilen noktada görünür olup olmadığını görmek için sınar.This method tests to see if the outline of a given path is rendered visible at the specified point.

Şunlara uygulanır

IsOutlineVisible(PointF, Pen)

Belirtilen noktanın (altında), belirtilen ile çizildiğinde bunun ana hattı içinde olup olmadığını gösterir GraphicsPath Pen .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen.

public:
 bool IsOutlineVisible(System::Drawing::PointF point, System::Drawing::Pen ^ pen);
public bool IsOutlineVisible (System.Drawing.PointF point, System.Drawing.Pen pen);
member this.IsOutlineVisible : System.Drawing.PointF * System.Drawing.Pen -> bool
Public Function IsOutlineVisible (point As PointF, pen As Pen) As Boolean

Parametreler

point
PointF

PointFSınanacak konumu belirten bir.A PointF that specifies the location to test.

pen
Pen

PenTest edilecek.The Pen to test.

Döndürülenler

Boolean

Bu yöntem true , belirtilen noktanın, belirtilen ile çizildiğinde bu ana hat içinde yer alıyorsa GraphicsPath Pen , aksi takdirde, döndürür false .This method returns true if the specified point is contained within the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen; otherwise, false.

Örnekler

Örnek için bkz. IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics)For an example, see IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics).

Açıklamalar

Bu yöntem, belirli bir yolun ana hattının belirtilen noktada görünür olup olmadığını görmek için sınar.This method tests to see if the outline of a given path is rendered visible at the specified point.

Şunlara uygulanır

IsOutlineVisible(Point, Pen, Graphics)

Belirtilen noktanın, belirtilen ve ile çizildiğinde belirtilen ana hat içinde (altında) dahil edilip edilmeyeceğini gösterir GraphicsPath Pen Graphics .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen and using the specified Graphics.

public:
 bool IsOutlineVisible(System::Drawing::Point pt, System::Drawing::Pen ^ pen, System::Drawing::Graphics ^ graphics);
public bool IsOutlineVisible (System.Drawing.Point pt, System.Drawing.Pen pen, System.Drawing.Graphics graphics);
public bool IsOutlineVisible (System.Drawing.Point pt, System.Drawing.Pen pen, System.Drawing.Graphics? graphics);
member this.IsOutlineVisible : System.Drawing.Point * System.Drawing.Pen * System.Drawing.Graphics -> bool
Public Function IsOutlineVisible (pt As Point, pen As Pen, graphics As Graphics) As Boolean

Parametreler

pt
Point

PointSınanacak konumu belirten bir.A Point that specifies the location to test.

pen
Pen

PenTest edilecek.The Pen to test.

graphics
Graphics

GraphicsGörünürlüğü test edilecek.The Graphics for which to test visibility.

Döndürülenler

Boolean

Bu yöntem true , belirtilen noktanın belirtilen ana hattı içinde, GraphicsPath belirtilen ile çizilip dahil olup olmadığını döndürür Pen ; Aksi takdirde, false .This method returns true if the specified point is contained within the outline of this GraphicsPath as drawn with the specified Pen; otherwise, false.

Örnekler

Örnek için bkz. IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics)For an example, see IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics).

Açıklamalar

Bu yöntem, belirli bir yolun ana hattının belirtilen noktada görünür olup olmadığını görmek için sınar.This method tests to see if the outline of a given path is rendered visible at the specified point. Sınanacak noktanın koordinatları dünya koordinatlarına göre verilmiştir.The coordinates of the point to be tested are given in world coordinates. ' In Transform matrisi, graphics görünürlük için test etmeden önce geçici olarak uygulanır.The transform matrix of graphics is temporarily applied before testing for visibility.

Şunlara uygulanır

IsOutlineVisible(PointF, Pen, Graphics)

Belirtilen noktanın, belirtilen ve ile çizildiğinde belirtilen ana hat içinde (altında) dahil edilip edilmeyeceğini gösterir GraphicsPath Pen Graphics .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen and using the specified Graphics.

public:
 bool IsOutlineVisible(System::Drawing::PointF pt, System::Drawing::Pen ^ pen, System::Drawing::Graphics ^ graphics);
public bool IsOutlineVisible (System.Drawing.PointF pt, System.Drawing.Pen pen, System.Drawing.Graphics graphics);
public bool IsOutlineVisible (System.Drawing.PointF pt, System.Drawing.Pen pen, System.Drawing.Graphics? graphics);
member this.IsOutlineVisible : System.Drawing.PointF * System.Drawing.Pen * System.Drawing.Graphics -> bool
Public Function IsOutlineVisible (pt As PointF, pen As Pen, graphics As Graphics) As Boolean

Parametreler

pt
PointF

PointFSınanacak konumu belirten bir.A PointF that specifies the location to test.

pen
Pen

PenTest edilecek.The Pen to test.

graphics
Graphics

GraphicsGörünürlüğü test edilecek.The Graphics for which to test visibility.

Döndürülenler

Boolean

Bu yöntem true , belirtilen noktanın belirtilen ana hat içinde (altında), GraphicsPath belirtilen ile çizildiğini, Pen Aksi takdirde, döndürür false .This method returns true if the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath as drawn with the specified Pen; otherwise, false.

Örnekler

Örnek için bkz. IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics)For an example, see IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics).

Açıklamalar

Bu yöntem, belirli bir yolun ana hattının belirtilen noktada görünür olup olmadığını görmek için sınar.This method tests to see if the outline of a given path is rendered visible at the specified point. Sınanacak noktanın koordinatları dünya koordinatlarına göre verilmiştir.The coordinates of the point to be tested are given in world coordinates. ' In Transform matrisi, graphics görünürlük için test etmeden önce geçici olarak uygulanır.The transform matrix of graphics is temporarily applied before testing for visibility.

Şunlara uygulanır

IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen)

Belirtilen noktanın (altında), belirtilen ile çizildiğinde bunun ana hattı içinde olup olmadığını gösterir GraphicsPath Pen .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen.

public:
 bool IsOutlineVisible(int x, int y, System::Drawing::Pen ^ pen);
public bool IsOutlineVisible (int x, int y, System.Drawing.Pen pen);
member this.IsOutlineVisible : int * int * System.Drawing.Pen -> bool
Public Function IsOutlineVisible (x As Integer, y As Integer, pen As Pen) As Boolean

Parametreler

x
Int32

Sınanacak noktanın x koordinatı.The x-coordinate of the point to test.

y
Int32

Sınanacak noktanın y koordinatı.The y-coordinate of the point to test.

pen
Pen

PenTest edilecek.The Pen to test.

Döndürülenler

Boolean

Bu yöntem true , belirtilen noktanın, belirtilen ile çizildiğinde bu ana hat içinde yer alıyorsa GraphicsPath Pen , aksi takdirde, döndürür false .This method returns true if the specified point is contained within the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen; otherwise, false.

Örnekler

Örnek için bkz. IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics)For an example, see IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics).

Açıklamalar

Bu yöntem, belirli bir yolun ana hattının belirtilen noktada görünür olup olmadığını görmek için sınar.This method tests to see if the outline of a given path is rendered visible at the specified point.

Şunlara uygulanır

IsOutlineVisible(Single, Single, Pen)

Belirtilen noktanın (altında), belirtilen ile çizildiğinde bunun ana hattı içinde olup olmadığını gösterir GraphicsPath Pen .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen.

public:
 bool IsOutlineVisible(float x, float y, System::Drawing::Pen ^ pen);
public bool IsOutlineVisible (float x, float y, System.Drawing.Pen pen);
member this.IsOutlineVisible : single * single * System.Drawing.Pen -> bool
Public Function IsOutlineVisible (x As Single, y As Single, pen As Pen) As Boolean

Parametreler

x
Single

Sınanacak noktanın x koordinatı.The x-coordinate of the point to test.

y
Single

Sınanacak noktanın y koordinatı.The y-coordinate of the point to test.

pen
Pen

PenTest edilecek.The Pen to test.

Döndürülenler

Boolean

Bu yöntem true , belirtilen noktanın, belirtilen ile çizildiğinde bu ana hat içinde yer alıyorsa GraphicsPath Pen , aksi takdirde, döndürür false .This method returns true if the specified point is contained within the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen; otherwise, false.

Örnekler

Örnek için bkz. IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics)For an example, see IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics).

Açıklamalar

Bu yöntem, belirli bir yolun ana hattının belirtilen noktada görünür olup olmadığını görmek için sınar.This method tests to see if the outline of a given path is rendered visible at the specified point.

Şunlara uygulanır

IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics)

Belirtilen noktanın, belirtilen ve ile çizildiğinde belirtilen ana hat içinde (altında) dahil edilip edilmeyeceğini gösterir GraphicsPath Pen Graphics .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen and using the specified Graphics.

public:
 bool IsOutlineVisible(int x, int y, System::Drawing::Pen ^ pen, System::Drawing::Graphics ^ graphics);
public bool IsOutlineVisible (int x, int y, System.Drawing.Pen pen, System.Drawing.Graphics graphics);
public bool IsOutlineVisible (int x, int y, System.Drawing.Pen pen, System.Drawing.Graphics? graphics);
member this.IsOutlineVisible : int * int * System.Drawing.Pen * System.Drawing.Graphics -> bool
Public Function IsOutlineVisible (x As Integer, y As Integer, pen As Pen, graphics As Graphics) As Boolean

Parametreler

x
Int32

Sınanacak noktanın x koordinatı.The x-coordinate of the point to test.

y
Int32

Sınanacak noktanın y koordinatı.The y-coordinate of the point to test.

pen
Pen

PenTest edilecek.The Pen to test.

graphics
Graphics

GraphicsGörünürlüğü test edilecek.The Graphics for which to test visibility.

Döndürülenler

Boolean

Bu yöntem true , belirtilen noktanın belirtilen ana hattı içinde, GraphicsPath belirtilen ile çizilip dahil olup olmadığını döndürür Pen ; Aksi takdirde, false .This method returns true if the specified point is contained within the outline of this GraphicsPath as drawn with the specified Pen; otherwise, false.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Windows Forms kullanımı için tasarlanmıştır ve PaintEventArgs e bir OnPaint olay gerektirir.The following code example is designed for use with Windows Forms, and it requires PaintEventArgse, an OnPaint event. Kod aşağıdaki eylemleri gerçekleştirir:The code performs the following actions:

 • Bir yol oluşturur.Creates a path.

 • Yola bir dikdörtgen ekler.Adds a rectangle to the path.

 • Geniş bir kalem oluşturur ve bu kalemle yol widens (örneğin, daha net hale getirmek için),Creates a wide pen and widens the path with that pen (to make the example clearer),

 • Bir noktayı (100, 50), çağırarak dikdörtgenin kenarlarından birinin içinde (altında) olup olmadığını denetler IsOutlineVisible .Tests a point (100, 50) to see if it lies within (under) one of the edges of the rectangle by calling IsOutlineVisible.

Sonuç ileti kutusunda gösterilir (Bu örnekte, true).The result is shown in the message box (in this case, true). Diğer bir deyişle, kenar o noktanın üzerine işlenir.In other words the edge is rendered over that point.

public:
  void IsOutlineVisibleExample( PaintEventArgs^ e )
  {
   GraphicsPath^ myPath = gcnew GraphicsPath;
   Rectangle rect = Rectangle(20,20,100,100);
   myPath->AddRectangle( rect );
   Pen^ testPen = gcnew Pen( Color::Black,20.0f );
   myPath->Widen( testPen );
   e->Graphics->FillPath( Brushes::Black, myPath );
   bool visible = myPath->IsOutlineVisible( 100, 50, testPen, e->Graphics );
   MessageBox::Show( String::Format( "visible = {0}", visible ) );
  }
public void IsOutlineVisibleExample(PaintEventArgs e)
{
  GraphicsPath myPath = new GraphicsPath();
  Rectangle rect = new Rectangle(20, 20, 100, 100);
  myPath.AddRectangle(rect);
  Pen testPen = new Pen(Color.Black, 20);
  myPath.Widen(testPen);
  e.Graphics.FillPath(Brushes.Black, myPath);
  bool visible = myPath.IsOutlineVisible(100, 50, testPen,
    e.Graphics);
  MessageBox.Show("visible = " + visible.ToString());
}
Public Sub IsOutlineVisibleExample(ByVal e As PaintEventArgs)
  Dim myPath As New GraphicsPath
  Dim rect As New Rectangle(20, 20, 100, 100)
  myPath.AddRectangle(rect)
  Dim testPen As New Pen(Color.Black, 20)
  myPath.Widen(testPen)
  e.Graphics.FillPath(Brushes.Black, myPath)
  Dim visible As Boolean = myPath.IsOutlineVisible(100, 50, _
  testPen, e.Graphics)
  MessageBox.Show(("visible = " + visible.ToString()))
End Sub

Açıklamalar

Bu yöntem, belirli bir yolun ana hattının belirtilen noktada görünür olup olmadığını görmek için sınar.This method tests to see if the outline of a given path is rendered visible at the specified point. Sınanacak noktanın koordinatları dünya koordinatlarına göre verilmiştir.The coordinates of the point to be tested are given in world coordinates. ' In Transform matrisi, graphics görünürlük için test etmeden önce geçici olarak uygulanır.The transform matrix of graphics is temporarily applied before testing for visibility.

Şunlara uygulanır

IsOutlineVisible(Single, Single, Pen, Graphics)

Belirtilen noktanın, belirtilen ve ile çizildiğinde belirtilen ana hat içinde (altında) dahil edilip edilmeyeceğini gösterir GraphicsPath Pen Graphics .Indicates whether the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath when drawn with the specified Pen and using the specified Graphics.

public:
 bool IsOutlineVisible(float x, float y, System::Drawing::Pen ^ pen, System::Drawing::Graphics ^ graphics);
public bool IsOutlineVisible (float x, float y, System.Drawing.Pen pen, System.Drawing.Graphics graphics);
public bool IsOutlineVisible (float x, float y, System.Drawing.Pen pen, System.Drawing.Graphics? graphics);
member this.IsOutlineVisible : single * single * System.Drawing.Pen * System.Drawing.Graphics -> bool
Public Function IsOutlineVisible (x As Single, y As Single, pen As Pen, graphics As Graphics) As Boolean

Parametreler

x
Single

Sınanacak noktanın x koordinatı.The x-coordinate of the point to test.

y
Single

Sınanacak noktanın y koordinatı.The y-coordinate of the point to test.

pen
Pen

PenTest edilecek.The Pen to test.

graphics
Graphics

GraphicsGörünürlüğü test edilecek.The Graphics for which to test visibility.

Döndürülenler

Boolean

Bu yöntem true , belirtilen noktanın belirtilen ana hat içinde (altında), GraphicsPath belirtilen ile çizildiğini, Pen Aksi takdirde, döndürür false .This method returns true if the specified point is contained within (under) the outline of this GraphicsPath as drawn with the specified Pen; otherwise, false.

Örnekler

Örnek için bkz. IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics)For an example, see IsOutlineVisible(Int32, Int32, Pen, Graphics).

Açıklamalar

Bu yöntem, belirli bir yolun ana hattının belirtilen noktada görünür olup olmadığını görmek için sınar.This method tests to see if the outline of a given path is rendered visible at the specified point. Sınanacak noktanın koordinatları dünya koordinatlarına göre verilmiştir.The coordinates of the point to be tested are given in world coordinates. Parametrenin dönüştürme matrisi, graphics görünürlük için test etmeden önce geçici olarak uygulanır.The transform matrix of the graphics parameter is temporarily applied before testing for visibility.

Şunlara uygulanır