PaletteFlags Sabit listesi

Tanım

Sistem paletindeki renk verilerinin türünü belirtir.Specifies the type of color data in the system palette. Veriler Alfa, yalnızca gri tonlamalı veriler veya yarı ton verileri ile renk verileri olabilir.The data can be color data with alpha, grayscale data only, or halftone data.

Bu sabit listesi, üye değerleri için bit düzeyinde karşılaştırmaya izin veren bir FlagsAttribute özniteliği içeriyor.

public enum class PaletteFlags
[System.Flags]
public enum PaletteFlags
public enum PaletteFlags
[<System.Flags>]
type PaletteFlags = 
type PaletteFlags = 
Public Enum PaletteFlags
Devralma
PaletteFlags
Öznitelikler

Alanlar

GrayScale 2

Gri tonlamalı veriler.Grayscale data.

Halftone 4

Yarı ton verileri.Halftone data.

HasAlpha 1

Alfa verileri.Alpha data.

Şunlara uygulanır