PrinterSettings.PaperSizeCollection.Add(PaperSize) Yöntem

Tanım

PrinterResolutionKoleksiyonun sonuna bir ekler.Adds a PrinterResolution to the end of the collection.

public:
 int Add(System::Drawing::Printing::PaperSize ^ paperSize);
public int Add (System.Drawing.Printing.PaperSize paperSize);
member this.Add : System.Drawing.Printing.PaperSize -> int
Public Function Add (paperSize As PaperSize) As Integer

Parametreler

paperSize
PaperSize

PaperSizeKoleksiyona eklemek için.The PaperSize to add to the collection.

Döndürülenler

Int32

Yeni eklenen öğenin sıfır tabanlı dizini.The zero-based index of the newly added item.

Şunlara uygulanır