SystemColors.Desktop Özellik

Tanım

ColorMasaüstünün rengi olan bir yapıyı alır.Gets a Color structure that is the color of the desktop.

public:
 static property System::Drawing::Color Desktop { System::Drawing::Color get(); };
public static System.Drawing.Color Desktop { get; }
member this.Desktop : System.Drawing.Color
Public Shared ReadOnly Property Desktop As Color

Özellik Değeri

Color

ColorBu, masaüstünün rengidir.A Color that is the color of the desktop.

Şunlara uygulanır