DynamicMetaObject.Value Özellik

Tanım

Bu tarafından temsil edilen çalışma zamanı değeri DynamicMetaObject .The runtime value represented by this DynamicMetaObject.

public:
 property System::Object ^ Value { System::Object ^ get(); };
public object Value { get; }
public object? Value { get; }
member this.Value : obj
Public ReadOnly Property Value As Object

Özellik Değeri

Object

Bu tarafından temsil edilen çalışma zamanı değeri DynamicMetaObject .The runtime value represented by this DynamicMetaObject.

Şunlara uygulanır