GetIndexBinder.CallInfo Özellik

Tanım

Çağırma sitesindeki bağımsız değişkenlerin imzasını alır.Gets the signature of the arguments at the call site.

public:
 property System::Dynamic::CallInfo ^ CallInfo { System::Dynamic::CallInfo ^ get(); };
public System.Dynamic.CallInfo CallInfo { get; }
member this.CallInfo : System.Dynamic.CallInfo
Public ReadOnly Property CallInfo As CallInfo

Özellik Değeri

CallInfo

Çağırma sitesindeki bağımsız değişkenlerin imzası.The signature of the arguments at the call site.

Şunlara uygulanır