ITransaction Arabirim

Tanım

Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi (DTC) arabirimine karşılık gelir ITransaction ve aracılığıyla elde edilen nesneler tarafından desteklenir Transaction .Corresponds to the Distributed Transaction Coordinator (DTC) ITransaction interface and is supported by objects obtained through Transaction.

public interface class ITransaction
[System.Runtime.InteropServices.Guid("0FB15084-AF41-11CE-BD2B-204C4F4F5020")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface ITransaction
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("0FB15084-AF41-11CE-BD2B-204C4F4F5020")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)>]
type ITransaction = interface
Public Interface ITransaction
Öznitelikler

Yöntemler

Abort(BOID, Int32, Int32)

İşlemi iptal eder.Aborts the transaction.

Commit(Int32, Int32, Int32)

İşlemi kaydeder.Commits the transaction.

GetTransactionInfo(XACTTRANSINFO)

İşlem nesnesi hakkında bilgi döndürür.Returns information about a transaction object.

Şunlara uygulanır