CborReader.ReadTextString Yöntem

Tanım

Bir sonraki veri öğesini UTF-8 metin dizesi olarak okur (ana tür 3).Reads the next data item as a UTF-8 text string (major type 3).

public:
 System::String ^ ReadTextString();
public string ReadTextString ();
member this.ReadTextString : unit -> string
Public Function ReadTextString () As String

Döndürülenler

String

Kodu çözülen dize.The decoded string.

Özel durumlar

Sonraki veri öğesi doğru ana türe sahip değil.The next data item does not have the correct major type.

Sonraki değerin geçersiz bir CBOR kodlaması vardır.The next value has an invalid CBOR encoding.

-veya--or-

CBOR kodlama verilerinin beklenmedik bir sonu vardı.There was an unexpected end of CBOR encoding data.

-veya--or-

Sonraki değer geçerli uygunluk modu altında geçerli olmayan bir CBOR kodlaması kullanır.The next value uses a CBOR encoding that is not valid under the current conformance mode.

Açıklamalar

Yöntemi, tek bir dizeye birleştirilecek belirsiz uzunlukta dizeler kabul eder.The method accepts indefinite length strings, which it will concatenate to a single string.

Şunlara uygulanır