GCMemoryInfo.MemoryLoadBytes Özellik

Tanım

Son çöp toplama oluştuğunda bellek yükünü alır.Gets the memory load when the last garbage collection occurred.

public:
 property long MemoryLoadBytes { long get(); };
public long MemoryLoadBytes { get; }
member this.MemoryLoadBytes : int64
Public ReadOnly Property MemoryLoadBytes As Long

Özellik Değeri

Int64

Son çöp toplama oluştuğunda bellek yükü.The memory load when the last garbage collection occurred.

Şunlara uygulanır