Calendar.MinSupportedDateTime Özellik

Tanım

Bu nesne tarafından desteklenen en erken tarihi ve saati alır Calendar .Gets the earliest date and time supported by this Calendar object.

public:
 virtual property DateTime MinSupportedDateTime { DateTime get(); };
public virtual DateTime MinSupportedDateTime { get; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual DateTime MinSupportedDateTime { get; }
member this.MinSupportedDateTime : DateTime
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.MinSupportedDateTime : DateTime
Public Overridable ReadOnly Property MinSupportedDateTime As DateTime

Özellik Değeri

DateTime

Bu takvim tarafından desteklenen en erken tarih ve saat.The earliest date and time supported by this calendar. Varsayılan değer: MinValue.The default is MinValue.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.