IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Bu örneğin değerini, belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak eşdeğer bir Boole değerine dönüştürür.Converts the value of this instance to an equivalent Boolean value using the specified culture-specific formatting information.

public:
 bool ToBoolean(IFormatProvider ^ provider);
public bool ToBoolean (IFormatProvider provider);
public bool ToBoolean (IFormatProvider? provider);
abstract member ToBoolean : IFormatProvider -> bool
Public Function ToBoolean (provider As IFormatProvider) As Boolean

Parametreler

provider
IFormatProvider

IFormatProviderKültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlayan bir arabirim uygulamasıdır.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Döndürülenler

Boolean

Bu örneğin değerine eşdeğer bir Boole değeri.A Boolean value equivalent to the value of this instance.

Şunlara uygulanır