IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Bu örneğin değerini, Decimal belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak eşdeğer bir sayıya dönüştürür.Converts the value of this instance to an equivalent Decimal number using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::Decimal ToDecimal(IFormatProvider ^ provider);
public decimal ToDecimal (IFormatProvider provider);
public decimal ToDecimal (IFormatProvider? provider);
abstract member ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
Public Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal

Parametreler

provider
IFormatProvider

IFormatProviderKültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlayan bir arabirim uygulamasıdır.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Döndürülenler

Decimal

DecimalBu örneğin değerine eşdeğer bir sayı.A Decimal number equivalent to the value of this instance.

Şunlara uygulanır