IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Bu örneğin değerini, belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak eşdeğer bir Decimal sayıya dönüştürür.Converts the value of this instance to an equivalent Decimal number using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::Decimal ToDecimal(IFormatProvider ^ provider);
public decimal ToDecimal (IFormatProvider provider);
abstract member ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
Public Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal

Parametreler

provider
IFormatProvider

Kültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlayan bir IFormatProvider arabirimi uygulamasıdır.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Döndürülenler

Decimal

Bu örneğin değerine denk Decimal sayı.A Decimal number equivalent to the value of this instance.

Şunlara uygulanır