IConvertible.ToInt64(IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Bu örneğin değerini, belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak eşdeğer bir 64 bitlik işaretli tamsayıya dönüştürür.Converts the value of this instance to an equivalent 64-bit signed integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 long ToInt64(IFormatProvider ^ provider);
public long ToInt64 (IFormatProvider provider);
public long ToInt64 (IFormatProvider? provider);
abstract member ToInt64 : IFormatProvider -> int64
Public Function ToInt64 (provider As IFormatProvider) As Long

Parametreler

provider
IFormatProvider

IFormatProviderKültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlayan bir arabirim uygulamasıdır.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Döndürülenler

Int64

Bu örneğin değerine denk 64 bitlik işaretli bir tamsayı.An 64-bit signed integer equivalent to the value of this instance.

Şunlara uygulanır