IConvertible.ToSByte(IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Bu örneğin değerini, belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak eşdeğer 8 bit işaretli bir tamsayıya dönüştürür.Converts the value of this instance to an equivalent 8-bit signed integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::SByte ToSByte(IFormatProvider ^ provider);
public sbyte ToSByte (IFormatProvider provider);
public sbyte ToSByte (IFormatProvider? provider);
abstract member ToSByte : IFormatProvider -> sbyte
Public Function ToSByte (provider As IFormatProvider) As SByte

Parametreler

provider
IFormatProvider

IFormatProviderKültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlayan bir arabirim uygulamasıdır.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Döndürülenler

SByte

Bu örneğin değerine denk bir 8 bitlik işaretli tamsayı.An 8-bit signed integer equivalent to the value of this instance.

Şunlara uygulanır