IConvertible.ToSingle(IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Bu örneğin değerini, belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak eşdeğer bir tek duyarlıklı kayan noktalı sayıya dönüştürür.Converts the value of this instance to an equivalent single-precision floating-point number using the specified culture-specific formatting information.

public:
 float ToSingle(IFormatProvider ^ provider);
public float ToSingle (IFormatProvider provider);
public float ToSingle (IFormatProvider? provider);
abstract member ToSingle : IFormatProvider -> single
Public Function ToSingle (provider As IFormatProvider) As Single

Parametreler

provider
IFormatProvider

IFormatProviderKültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlayan bir arabirim uygulamasıdır.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Döndürülenler

Single

Bu örneğin değerine denk tek duyarlıklı kayan noktalı sayı.A single-precision floating-point number equivalent to the value of this instance.

Şunlara uygulanır