IConvertible.ToString(IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Bu örneğin değerini, String belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak eşdeğer bir değere dönüştürür.Converts the value of this instance to an equivalent String using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
public string ToString (IFormatProvider? provider);
abstract member ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametreler

provider
IFormatProvider

IFormatProviderKültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlayan bir arabirim uygulamasıdır.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Döndürülenler

String

StringBu örneğin değerine eşdeğer bir örnek.A String instance equivalent to the value of this instance.

Şunlara uygulanır