IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Bu örneğin değerini, belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak eşdeğer bir 16 bit işaretsiz tamsayıya dönüştürür.Converts the value of this instance to an equivalent 16-bit unsigned integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::UInt16 ToUInt16(IFormatProvider ^ provider);
public ushort ToUInt16 (IFormatProvider provider);
abstract member ToUInt16 : IFormatProvider -> uint16
Public Function ToUInt16 (provider As IFormatProvider) As UShort

Parametreler

provider
IFormatProvider

Kültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlayan bir IFormatProvider arabirimi uygulamasıdır.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Döndürülenler

UInt16

Bu örneğin değerine denk bir 16 bit işaretsiz tamsayı.An 16-bit unsigned integer equivalent to the value of this instance.

Şunlara uygulanır