Claim.GetHashCode Yöntem

Tanım

Geçerli talep için bir karma kod döndürür.Returns a hash code for the current claim.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Döndürülenler

Int32

Talebin karma kodu.The hash code for the claim.

Açıklamalar

Bu yöntem, yöntemine göre eşit olan iki nesne için aynı karma kodu oluşturur Equals .This method generates the same hash code for two objects that are equal according to the Equals method.

Şunlara uygulanır