IdentityConfiguration.SecurityTokenHandlers Özellik

Tanım

SecurityTokenHandlerWS-Trust iletilerinde bulunan belirteçleri serileştirmek ve doğrulamak için kullanılan nesne koleksiyonunu alır.Gets the collection of SecurityTokenHandler objects used to serialize and validate tokens found in WS-Trust messages.

public:
 property System::IdentityModel::Tokens::SecurityTokenHandlerCollection ^ SecurityTokenHandlers { System::IdentityModel::Tokens::SecurityTokenHandlerCollection ^ get(); };
public System.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenHandlerCollection SecurityTokenHandlers { get; }
member this.SecurityTokenHandlers : System.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenHandlerCollection
Public ReadOnly Property SecurityTokenHandlers As SecurityTokenHandlerCollection

Özellik Değeri

SecurityTokenHandlerCollection

Belirteç işleyicileri koleksiyonu.The collection of token handlers.

Açıklamalar

Kendi belirteç işleyicinizi kaydetmek için bu koleksiyona ekleyin.To register your own token handler, add it to this collection.

Şunlara uygulanır