MetadataSerializer.ReadContactPerson(XmlReader) Yöntem

Tanım

Bir kişi kişiyi okur.Reads a contact person.

protected:
 virtual System::IdentityModel::Metadata::ContactPerson ^ ReadContactPerson(System::Xml::XmlReader ^ reader);
protected virtual System.IdentityModel.Metadata.ContactPerson ReadContactPerson (System.Xml.XmlReader reader);
abstract member ReadContactPerson : System.Xml.XmlReader -> System.IdentityModel.Metadata.ContactPerson
override this.ReadContactPerson : System.Xml.XmlReader -> System.IdentityModel.Metadata.ContactPerson
Protected Overridable Function ReadContactPerson (reader As XmlReader) As ContactPerson

Parametreler

reader
XmlReader

XML okuyucu.The XML reader.

Döndürülenler

ContactPerson

İlgili kişi.A contact person.

Özel durumlar

reader, null değeridir.reader is null.

Şunlara uygulanır