MetadataSerializer.WriteRoleDescriptorElements(XmlWriter, RoleDescriptor) Yöntem

Tanım

Rol tanımlayıcı öğesini yazar.Writes the role descriptor element.

protected:
 virtual void WriteRoleDescriptorElements(System::Xml::XmlWriter ^ writer, System::IdentityModel::Metadata::RoleDescriptor ^ roleDescriptor);
protected virtual void WriteRoleDescriptorElements (System.Xml.XmlWriter writer, System.IdentityModel.Metadata.RoleDescriptor roleDescriptor);
abstract member WriteRoleDescriptorElements : System.Xml.XmlWriter * System.IdentityModel.Metadata.RoleDescriptor -> unit
override this.WriteRoleDescriptorElements : System.Xml.XmlWriter * System.IdentityModel.Metadata.RoleDescriptor -> unit
Protected Overridable Sub WriteRoleDescriptorElements (writer As XmlWriter, roleDescriptor As RoleDescriptor)

Parametreler

writer
XmlWriter

XML yazıcısı.The XML writer.

roleDescriptor
RoleDescriptor

Rol tanımlayıcısı.The role descriptor.

Özel durumlar

writer, null değeridir.writer is null.

-veya--or- roleDescriptoreklenir.nullroleDescriptor is .null

-veya--or- ContactsÖzelliği roleDescriptor null .The Contacts property of roleDescriptor is null.

KeysÖzelliği roleDescriptor null .The Keys property of roleDescriptor is null.

Şunlara uygulanır