SecurityTokenSerializer Oluşturucu

Tanım

SecurityTokenSerializer sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the SecurityTokenSerializer class.

protected:
 SecurityTokenSerializer();
protected SecurityTokenSerializer ();
Protected Sub New ()

Şunlara uygulanır