ApplicationType Sabit listesi

Tanım

Uygulama türünü belirtir.Specifies the kind of application.

public enum class ApplicationType
public enum ApplicationType
type ApplicationType = 
Public Enum ApplicationType
Devralma
ApplicationType

Alanlar

AspNetWebApplication 0

Bir ASP.NET Web uygulaması.An ASP.NET Web application.

WcfServiceApplication 1

Bir Windows Communication Foundation uygulaması.A Windows Communication Foundation application.

Şunlara uygulanır