ClaimsPrincipalPermission.ToXml Yöntem

Tanım

Geçerli iznin ve onun durumunun XML kodlamalı biçimini döndürür.Returns the XML encoded form of the current permission and its state.

public:
 virtual System::Security::SecurityElement ^ ToXml();
public System.Security.SecurityElement ToXml ();
abstract member ToXml : unit -> System.Security.SecurityElement
override this.ToXml : unit -> System.Security.SecurityElement
Public Function ToXml () As SecurityElement

Döndürülenler

SecurityElement

Geçerli iznin ve onun durumunun XML kodlamalı biçimi.The XML encoded form of the current permission and its state.

Uygulamalar

Açıklamalar

Principal, yöntemi çağırarak XML kodlamalı formdan yeniden oluşturulabilir FromXml .The principal can be reconstructed from its XML encoded form by calling the FromXml method.

Şunlara uygulanır