SessionAuthenticationModule.InitializePropertiesFromConfiguration Yöntem

Tanım

Yapılandırma dosyasındaki tanımlara göre modül özelliklerini başlatır.Initializes the module properties based on definitions in the configuration file.

protected:
 override void InitializePropertiesFromConfiguration();
protected override void InitializePropertiesFromConfiguration ();
override this.InitializePropertiesFromConfiguration : unit -> unit
Protected Overrides Sub InitializePropertiesFromConfiguration ()

Açıklamalar

Özelliği, CookieHandler özellikte ayarlanan nesne tarafından yapılandırmada belirtilen işleyiciden başlatır System.IdentityModel.Services.Configuration.FederationConfiguration FederatedAuthentication.FederationConfiguration .Initializes the CookieHandler property from the handler specified in configuration by the System.IdentityModel.Services.Configuration.FederationConfiguration object that is set on the FederatedAuthentication.FederationConfiguration property. Tanımlama bilgisi işleyicisini bir yapılandırma < > dosyasında, bir yapılandırma dosyasında belirtebilirsiniz.You can specify the cookie handler in a configuration file through the <cookieHandler> element.

Şunlara uygulanır