AuthenticationMethods.Signature Alan

Tanım

XML dijital imzası kullanılarak kimlik doğrulaması http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/authenticationmethod/signature .Authentication by using an XML digital signature, http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/authenticationmethod/signature.

public: System::String ^ Signature;
public const string Signature;
val mutable Signature : string
Public Const Signature As String 

Alan Değeri

String

Şunlara uygulanır