SamlAuthenticationStatement.AuthorityBindings Özellik

Tanım

Konu hakkında daha fazla bilgi alır.Gets additional information about the subject.

public:
 property System::Collections::Generic::IList<System::IdentityModel::Tokens::SamlAuthorityBinding ^> ^ AuthorityBindings { System::Collections::Generic::IList<System::IdentityModel::Tokens::SamlAuthorityBinding ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IList<System.IdentityModel.Tokens.SamlAuthorityBinding> AuthorityBindings { get; }
member this.AuthorityBindings : System.Collections.Generic.IList<System.IdentityModel.Tokens.SamlAuthorityBinding>
Public ReadOnly Property AuthorityBindings As IList(Of SamlAuthorityBinding)

Özellik Değeri

IList<SamlAuthorityBinding>

IList<T> SamlAuthorityBinding Konu hakkında ek bilgi içeren bir tür.An IList<T> of type SamlAuthorityBinding that contains additional information about the subject.

Açıklamalar

AuthorityBindingsÖzelliği, <AuthorityBinding> <AuthenticationStatement> oassıs Security assertion Markup Language (SAML) belirtimi için Onaylamalar ve protokolde tanımlanan bir öğe için bir alt öğeler kümesine karşılık gelir.The AuthorityBindings property corresponds to a set of <AuthorityBinding> child elements for an <AuthenticationStatement> element that is defined in the Assertions and Protocol for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) specification.

Şunlara uygulanır