Int64.MaxValue Alan

Tanım

Olası en büyük değeri temsil eder Int64 .Represents the largest possible value of an Int64. Bu alan sabittir.This field is constant.

public: long MaxValue = 9223372036854775807;
public const long MaxValue = 9223372036854775807;
val mutable MaxValue : int64
Public Const MaxValue As Long  = 9223372036854775807

Alan Değeri

Int64

Açıklamalar

Bu sabitin değeri 9.223.372.036.854.775.807 ' dir; diğer bir deyişle, onaltılı 0x7FFFFFFFFFFFFFFF.The value of this constant is 9,223,372,036,854,775,807; that is, hexadecimal 0x7FFFFFFFFFFFFFFF.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.