File.ReadAllText Yöntem

Tanım

Bir metin dosyasını açar, dosyadaki tüm metni bir dizeye okur ve sonra dosyayı kapatır.

Aşırı Yüklemeler

ReadAllText(String, Encoding)

Bir dosyayı açar, belirtilen kodlamaya sahip dosyadaki tüm metni okur ve ardından dosyayı kapatır.

ReadAllText(String)

Bir metin dosyasını açar, dosyadaki tüm metni okur ve ardından dosyayı kapatır.

ReadAllText(String, Encoding)

Bir dosyayı açar, belirtilen kodlamaya sahip dosyadaki tüm metni okur ve ardından dosyayı kapatır.

public:
 static System::String ^ ReadAllText(System::String ^ path, System::Text::Encoding ^ encoding);
public static string ReadAllText (string path, System.Text.Encoding encoding);
static member ReadAllText : string * System.Text.Encoding -> string
Public Shared Function ReadAllText (path As String, encoding As Encoding) As String

Parametreler

path
String

Okuma için açılacak dosya.

encoding
Encoding

Dosyanın içeriğine uygulanan kodlama.

Döndürülenler

String

Dosyadaki tüm metni içeren bir dize.

Özel durumlar

2.1'den eski .NET Framework ve .NET Core sürümleri: path sıfır uzunlukta bir dizedir, yalnızca boşluk içerir veya bir veya daha fazla geçersiz karakter içerir. yöntemini kullanarak GetInvalidPathChars() geçersiz karakterleri sorgulayabilirsiniz.

path, null değeridir.

Belirtilen yol, dosya adı veya her ikisi birden sistem tarafından tanımlanan en fazla uzunluğu aşıyor.

Belirtilen yol geçersiz (örneğin, eşlenmemiş bir sürücüde).

Dosyayı açarken bir G/Ç hatası oluştu.

path salt okunur bir dosya belirtti.

-veya- Bu işlem geçerli platformda desteklenmiyor.

-veya- path bir dizin belirtti.

-veya- Çağıranın gerekli izni yok.

içinde path belirtilen dosya bulunamadı.

path geçersiz biçimde.

Çağıranın gerekli izni yok.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, bir dosyanın içeriğini görüntülemek için yönteminin kullanımını ReadAllText gösterir. Bu örnekte, henüz yoksa bir dosya oluşturulur ve dosyaya metin eklenir.

using System;
using System.IO;
using System.Text;

class Test
{
  public static void Main()
  {
    string path = @"c:\temp\MyTest.txt";

    // This text is added only once to the file.
    if (!File.Exists(path))
    {
      // Create a file to write to.
      string createText = "Hello and Welcome" + Environment.NewLine;
      File.WriteAllText(path, createText, Encoding.UTF8);
    }

    // This text is always added, making the file longer over time
    // if it is not deleted.
    string appendText = "This is extra text" + Environment.NewLine;
    File.AppendAllText(path, appendText, Encoding.UTF8);

    // Open the file to read from.
    string readText = File.ReadAllText(path);
    Console.WriteLine(readText);
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Text

Public Class Test
  Public Shared Sub Main()
    Dim path As String = "c:\temp\MyTest.txt"
    Dim sw As StreamWriter

    ' This text is added only once to the file.
    If File.Exists(path) = False Then

      ' Create a file to write to.
      Dim createText As String = "Hello and Welcome" + Environment.NewLine
      File.WriteAllText(path, createText, Encoding.UTF8)
    End If

    ' This text is always added, making the file longer over time
    ' if it is not deleted.
    Dim appendText As String = "This is extra text" + Environment.NewLine
    File.AppendAllText(path, appendText, Encoding.UTF8)

    ' Open the file to read from.
    Dim readText As String = File.ReadAllText(path)
    Console.WriteLine(readText)
  End Sub
End Class

Açıklamalar

Bu yöntem bir dosyayı açar, dosyadaki tüm metni okur ve dize olarak döndürür. Ardından dosyayı kapatır.

Bu yöntem, bayt sırası işaretlerinin varlığına bağlı olarak dosyanın kodlamasını otomatik olarak algılamaya çalışır. UTF-8 ve UTF-32 kodlama biçimleri (hem big-endian hem de little-endian) algılanabilir.

Özel durumlar ortaya çıksa bile dosya tanıtıcısının bu yöntemle kapatılması garanti edilir.

İşletim sisteminiz için yapılandırılan kodlama ayarlarını kullanmak için parametresinin Encoding.Default encoding özelliğini belirtin.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

ReadAllText(String)

Bir metin dosyasını açar, dosyadaki tüm metni okur ve ardından dosyayı kapatır.

public:
 static System::String ^ ReadAllText(System::String ^ path);
public static string ReadAllText (string path);
static member ReadAllText : string -> string
Public Shared Function ReadAllText (path As String) As String

Parametreler

path
String

Okumak için açılacak dosya.

Döndürülenler

String

Dosyadaki tüm metni içeren bir dize.

Özel durumlar

2.1'den eski .NET Framework ve .NET Core sürümleri: path sıfır uzunlukta bir dizedir, yalnızca boşluk içerir veya bir veya daha fazla geçersiz karakter içerir. yöntemini kullanarak GetInvalidPathChars() geçersiz karakterleri sorgulayabilirsiniz.

path, null değeridir.

Belirtilen yol, dosya adı veya her ikisi birden sistem tarafından tanımlanan en fazla uzunluğu aşıyor.

Belirtilen yol geçersiz (örneğin, eşlenmemiş bir sürücüde).

Dosyayı açarken bir G/Ç hatası oluştu.

path salt okunur bir dosya belirtti.

-veya- Bu işlem geçerli platformda desteklenmiyor.

-veya- path bir dizin belirtti.

-veya- Çağıranın gerekli izni yok.

içinde path belirtilen dosya bulunamadı.

path geçersiz biçimde.

Çağıranın gerekli izni yok.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, bir dosyanın içeriğini görüntülemek için yönteminin kullanımını ReadAllText gösterir. Bu örnekte, henüz yoksa bir dosya oluşturulur ve dosyaya metin eklenir.

using System;
using System.IO;
using System.Text;

class Test
{
  public static void Main()
  {
    string path = @"c:\temp\MyTest.txt";

    // This text is added only once to the file.
    if (!File.Exists(path))
    {
      // Create a file to write to.
      string createText = "Hello and Welcome" + Environment.NewLine;
      File.WriteAllText(path, createText);
    }

    // This text is always added, making the file longer over time
    // if it is not deleted.
    string appendText = "This is extra text" + Environment.NewLine;
    File.AppendAllText(path, appendText);

    // Open the file to read from.
    string readText = File.ReadAllText(path);
    Console.WriteLine(readText);
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Text

Public Class Test
  Public Shared Sub Main()
    Dim path As String = "c:\temp\MyTest.txt"

    ' This text is added only once to the file.
    If File.Exists(path) = False Then

      ' Create a file to write to.
      Dim createText As String = "Hello and Welcome" + Environment.NewLine
      File.WriteAllText(path, createText)
    End If

    ' This text is always added, making the file longer over time
    ' if it is not deleted.
    Dim appendText As String = "This is extra text" + Environment.NewLine
    File.AppendAllText(path, appendText)

    ' Open the file to read from.
    Dim readText As String = File.ReadAllText(path)
    Console.WriteLine(readText)
  End Sub
End Class

Açıklamalar

Bu yöntem bir dosyayı açar, dosyadaki tüm metni okur ve dize olarak döndürür. Ardından dosyayı kapatır.

Bu yöntem, bayt sırası işaretlerinin varlığına bağlı olarak bir dosyanın kodlamasını otomatik olarak algılamaya çalışır. UTF-8 ve UTF-32 kodlama biçimleri (hem big-endian hem de little-endian) algılanabilir.

ReadAllText(String, Encoding) tanınmayan karakterler doğru okunmayabileceği için içeri aktarılan metin içerebilen dosyaları okurken yöntem aşırı yüklemesini kullanın.

Özel durumlar ortaya çıksa bile dosya tanıtıcısının bu yöntemle kapatılması garanti edilir.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır