FileNotFoundException.FileName Özellik

Tanım

Bulunamayan dosyanın adını alır.Gets the name of the file that cannot be found.

public:
 property System::String ^ FileName { System::String ^ get(); };
public string FileName { get; }
member this.FileName : string
Public ReadOnly Property FileName As String

Özellik Değeri

Bu örnek için oluşturucuya dosya adı geçirilmemişse, dosyanın adı veya null.The name of the file, or null if no file name was passed to the constructor for this instance.

Açıklamalar

Bu özellik salt okunur durumdadır.This property is read-only.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.