FileNotFoundException.FusionLog Özellik

Tanım

Derlemenin neden yüklenmesinin başarısız olduğunu açıklayan günlük dosyasını alır.Gets the log file that describes why loading of an assembly failed.

public:
 property System::String ^ FusionLog { System::String ^ get(); };
public string FusionLog { get; }
member this.FusionLog : string
Public ReadOnly Property FusionLog As String

Özellik Değeri

Derleme önbelleğinin bildirdiği hatalar.The errors reported by the assembly cache.

Özel Durumlar

Arayan gerekli izne sahip değil.The caller does not have the required permission.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.