LogRecordSequence.LastSequenceNumber Özellik

Tanım

Eklenen son kayıttan daha büyük olan sıra numarasını alır.Gets the sequence number which is greater than the last record appended.

public:
 property System::IO::Log::SequenceNumber LastSequenceNumber { System::IO::Log::SequenceNumber get(); };
public System.IO.Log.SequenceNumber LastSequenceNumber { get; }
member this.LastSequenceNumber : System.IO.Log.SequenceNumber
Public ReadOnly Property LastSequenceNumber As SequenceNumber

Özellik Değeri

SequenceNumber

Eklenen son kayıttan daha büyük bir sıra numarası.A sequence number which is greater than the last record appended.

Uygulamalar

Özel durumlar

Dizi oluşturulduktan sonra özelliğe erişildi.The property was accessed after the sequence has been disposed of.

Açıklamalar

Bu özellik, son eklenen kaydın sıra numarasından daha büyük olması garantilenen bir sıra numarası içerir.This property contains a sequence number that is guaranteed to be larger than the sequence number of the last appended record. Geçerli sıra numaraları büyüktür veya eşittir BaseSequenceNumber ve küçüktür LastSequenceNumber .Valid sequence numbers are greater than or equal to BaseSequenceNumber and less than LastSequenceNumber. Diğer tüm sıra numaraları geçersiz.All other sequence numbers are invalid.

Şunlara uygulanır