LogRecordSequence.MaximumRecordLength Özellik

Tanım

Bu kayıt dizisine eklenebilecek en büyük bir kayıt boyutunu alır.Gets the maximum size of a record that can be added to this record sequence.

public:
 property long MaximumRecordLength { long get(); };
public long MaximumRecordLength { get; }
member this.MaximumRecordLength : int64
Public ReadOnly Property MaximumRecordLength As Long

Özellik Değeri

Int64

Bu kayıt dizisine eklenebilecek en büyük bir kayıt boyutu.The maximum size of a record that can be added to this record sequence.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır