LogRecordSequence.ReservedBytes Özellik

Tanım

Ayrılan toplam bayt sayısını alır.Gets the total number of bytes that have been reserved.

public:
 property long ReservedBytes { long get(); };
public long ReservedBytes { get; }
member this.ReservedBytes : int64
Public ReadOnly Property ReservedBytes As Long

Özellik Değeri

Int64

Bu kayıt dizisinde yapılan tüm ayırmaların toplam boyutu.The total size of all reservations made in this record sequence.

Uygulamalar

Özel durumlar

Dizi oluşturulduktan sonra özelliğe erişildi.The property was accessed after the sequence has been disposed of.

Şunlara uygulanır