Stream.Null Alan

Tanım

StreamYedekleme deposu olmayan bir.A Stream with no backing store.

public: static initonly System::IO::Stream ^ Null;
public static readonly System.IO.Stream Null;
 staticval mutable Null : System.IO.Stream
Public Shared ReadOnly Null As Stream 

Alan Değeri

Stream

Açıklamalar

NullÇıktıyı, herhangi bir işletim sistemi kaynağını tüketmeyen bir akışa yönlendirmek için kullanın.Use Null to redirect output to a stream that will not consume any operating system resources. StreamYazma sağlayan yöntemleri üzerinde çağrıldığında Null , çağrı yalnızca döndürür ve hiçbir veri yazılmaz.When the methods of Stream that provide writing are invoked on Null, the call simply returns, and no data is written. Null Ayrıca Read , verileri okumadan sıfır döndüren bir yöntemi uygular.Null also implements a Read method that returns zero without reading data.

Şunlara uygulanır