IServiceProvider Arabirim

Tanım

Bir hizmet nesnesini almak için bir mekanizma tanımlar; diğer bir deyişle, diğer nesnelere özel destek sağlayan bir nesnesidir.Defines a mechanism for retrieving a service object; that is, an object that provides custom support to other objects.

public interface class IServiceProvider
public interface IServiceProvider
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public interface IServiceProvider
type IServiceProvider = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
type IServiceProvider = interface
Public Interface IServiceProvider
Türetilmiş
Öznitelikler

Açıklamalar

Bu arabirim, diğer nesnelere hizmet sağlayan bir sınıf veya değer türü tarafından uygulanır.This interface is implemented by a class or value type that provides a service to other objects.

GetServiceBu arabirimin yöntemi hizmeti sağlayan nesnesini edinir.The GetService method of this interface obtains the object that provides the service.

Arabirim,,, IServiceProvider ve dahil olmak üzere bir dizi tür tarafından uygulanır System.Web.HttpContext System.ComponentModel.LicenseContext System.ComponentModel.MarshalByValueComponent System.ComponentModel.Design.ServiceContainer .The IServiceProvider interface is implemented by a number of types, including System.Web.HttpContext, System.ComponentModel.LicenseContext, System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, and System.ComponentModel.Design.ServiceContainer.

Yöntemler

GetService(Type)

Belirtilen türe ait hizmet nesnesini alır.Gets the service object of the specified type.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.