Expression.CanReduce Özellik

Tanım

Düğümün daha basit bir düğüme indirgendiğini gösterir.Indicates that the node can be reduced to a simpler node. Bu true değerini döndürürse, azaltılmış formu oluşturmak için Küçült () çağrılabilir.If this returns true, Reduce() can be called to produce the reduced form.

public:
 virtual property bool CanReduce { bool get(); };
public virtual bool CanReduce { get; }
member this.CanReduce : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanReduce As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true düğüm azaltılabilir, Aksi takdirde, false .true if the node can be reduced; otherwise, false.

Şunlara uygulanır