Expression.CanReduce Özellik

Tanım

Düğümün daha basit bir düğüme indirgenebileceğini gösterir. Bu true değerini döndürürse, azaltılmış formu oluşturmak için Reduce() çağrılabilir.

public:
 virtual property bool CanReduce { bool get(); };
public virtual bool CanReduce { get; }
member this.CanReduce : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanReduce As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true düğüm azaltılabilirse; aksi takdirde , false.

Şunlara uygulanır