Expression.Reduce Yöntem

Tanım

Bu düğümü daha basit bir ifadeye küçültür. CanReduce true döndürürse, bu geçerli bir ifade döndürmelidir. Bu yöntem, azaltması gereken başka bir düğüm döndürebilir.

public:
 virtual System::Linq::Expressions::Expression ^ Reduce();
public virtual System.Linq.Expressions.Expression Reduce ();
abstract member Reduce : unit -> System.Linq.Expressions.Expression
override this.Reduce : unit -> System.Linq.Expressions.Expression
Public Overridable Function Reduce () As Expression

Döndürülenler

Expression

Azaltılmış ifade.

Şunlara uygulanır