Expression.ReduceAndCheck Yöntem

Tanım

Bu düğümü daha basit bir ifadeye küçültür. CanReduce true döndürürse, bu geçerli bir ifade döndürmelidir. Bu yöntem, azaltması gereken başka bir düğüm döndürebilir.

public:
 System::Linq::Expressions::Expression ^ ReduceAndCheck();
public System.Linq.Expressions.Expression ReduceAndCheck ();
member this.ReduceAndCheck : unit -> System.Linq.Expressions.Expression
Public Function ReduceAndCheck () As Expression

Döndürülenler

Expression

Azaltılmış ifade.

Açıklamalar

Azalt'ın aksine, bu yöntem azaltılan düğümün belirli sabitleri karşıladığını denetler.

Şunlara uygulanır