Expression.VisitChildren(ExpressionVisitor) Yöntem

Tanım

Düğümü azaltır ve ardından azaltılmış ifadede ziyaretçi temsilcisini çağırır. Yöntem, düğüm azaltılabilir değilse bir özel durum oluşturur.

protected public:
 virtual System::Linq::Expressions::Expression ^ VisitChildren(System::Linq::Expressions::ExpressionVisitor ^ visitor);
protected internal virtual System.Linq.Expressions.Expression VisitChildren (System.Linq.Expressions.ExpressionVisitor visitor);
abstract member VisitChildren : System.Linq.Expressions.ExpressionVisitor -> System.Linq.Expressions.Expression
override this.VisitChildren : System.Linq.Expressions.ExpressionVisitor -> System.Linq.Expressions.Expression
Protected Friend Overridable Function VisitChildren (visitor As ExpressionVisitor) As Expression

Parametreler

visitor
ExpressionVisitor

Func<T,TResult> öğesinin bir örneği.

Döndürülenler

Expression

Ziyaret edilen ifade veya ağaçta yerini alması gereken bir ifade.

Açıklamalar

Düğümün alt öğelerine yürüme mantığı sağlamak için bu yöntemi geçersiz kılın. Tipik bir uygulama ziyaretçiyi çağırır. Alt öğelerinin her birini ziyaret edin ve herhangi biri değişirse, değiştirilen alt öğelerle birlikte kendi yeni bir kopyasını döndürmelidir.

Şunlara uygulanır